Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen szabályzat az Üveg-Tükör Stúdió Kft.-nek, mint a www.uvegtukorstudio.hu weboldal üzemeltetőjénel adatkezelési szabályzata.

1. Az adatkezelő neve: 

Üveg-Tükör Stúdió Kft. (a továbbiakban: "Szolgáltató")

2. Az adatkezelő címe:

1221 Budapest, Ady Endre út 81-83.

3. Elérhetőség:

Kapcsolattartó neve: Szabó Katalin
Tel.: +36 20 273 6063
E-mail: uvegtukorstudio@gmail.com

4. Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon felirakozott felhasználók körében.

5. Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdés alapján érintett önkéntes hozzájárulása. A felhasználok az önkéntes adatszolgáltatással hozzájárulnak a 7. pontban meghatározott adatok kezeléséhez. A hírlevélre történő feliratkozással a felhasználók a jelen adatkezelési szabályzat rendelkezéseit elfogadják. 

6. A kezelt adatok köre:

6.1. A felhaszáló által megadott

Neve
E-mail címe
Postacíme

6.2. A weboldal használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben- a felhasználó számítógépének beállításától függően- a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. A Szolgáltató a fenti adatokat kizárólag a saját érdekében használja fel.

6.3. A weboldal használta során a látógatók illetve a felhasználók számítógépét a Szolgáltató kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látógatásainak megkönnyítése, Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából.

7. Az adatkezelés célja:

A 6.1. pontban meghatározott adatokat a Szolgáltató, ingyenes elektornikus hírlevelek, tanácsok, esetenként reklámcélú levelek kiküldése érdekében gyűjti.

A 6.2. pontban meghatározott és a weblap használata során a nalpófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatokat tárolása kizárólag statisztikai célókat szolgál.

A 6.3. pontban megjelöl cooki-k elhelyezése kizárólag reklámcélokat szolgál. Azt harmadik fél részére nem szolgáltatja ki.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személynek csak a felhasználó esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

7. Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől, illetve az elektronikus hírlevélről történő leiratkozástól számított 5 munaknapon belül a szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor  Szolgáltató a feliratkozás törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.)

8. A személyes adatok törlése:

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az uvegtukorstudio@gmail.com címre kell eljuttatnia. A megérkezéstől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

9. Adatfeldolgozó megnevezés:

Üveg-Tükör Stúdió Kft.

10. Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén a Maxer.hu szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

11. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásának a módosítása hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

12. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamról, az adatfeldolgozó nevérő, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az uvegtukorstudio@gmail.com címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, a 8. pont szerinti módon.